Legitimerad psykoterapeut

Tuula Tabell – Legitimerad psykoterapeut

Tuula

Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi och är utbildad i traumabehandling.

Om psykoterapi

Psykoterapi handlar om förändring och utveckling. Genom nya insikter får vi förståelse och kan utveckla vårt förhållningssätt till det som är svårt. Genom nya erfarenheter och upptäckter i relation till andra utvecklar vi vår förmåga att fungera och hantera olika situationer vi möter i livet.

KBT

Kognitiv beteendeterapi baseras huvudsakligen på inlärningsteori, kognitiv teori och socialpsykologi.
KBT är idag ett samlingsbegrepp för ett stort antal metoder och inriktningar vilka har ett starkt vetenskapligt stöd för att uppnå goda behandlingsresultat. Centrala begrepp är hjärnans informationsbearbetning, kognitioner (tankar, minnen, föreställningar) känslor och beteende.

Schematerapi

Schematerapi är en vidareutveckling från KBT och utgår från utvecklingspsykologisk förståelse utifrån grundläggande känslomässiga behov. Den integrerar influenser huvudsakligen från KBT, anknytningsteori och gestaltterapi till en sammanhållen behandlingsmodell.
God psykisk hälsa kan vi uppnå nära våra grundläggande känslomässiga behov blir tillgodosedda i nära relationer. I schematerapin får patienten därför hjälp att kartlägga, förstå och bryta beteendemönster och livssammanhang som frustrerar eller kränker de känslomässiga behoven. Stort fokus ligger även på den terapeutiska relationen som läkande kraft.

Lifespan Integration

Lifespan integration är en ny terapeutisk metod som verkar för att integrera neurala strukturer genom att omdirigera de neurala nätverken och integrera svåra händelser i livsförloppet.

Lifespan Integration används för att integrera trauma eller för att bygga nya självstrukturer.
Repetitioner av en visuell och sensorisk tidslinje är det unika i alla Lifespan Integrations protokoll.
En person som varit stabil och fungerat väl före den traumatiska händelsen kan återfå sitt vanliga sätt att fungera igen efter behandlingen. PTSD-symtom såsom mardrömmar, konstant känsla att vara på helspänn, känslomässigt överväldigande och återblickar kopplade till den traumatiserande händelsen upphör.
Resultaten är beständiga och personens mående fortsätter att förbättras över tid efter att den traumatiska händelsen integrerats.
Lifespan Integration används också vid tidiga trauman och försummelse i barndomen.
Personer som upplevt tidiga trauman eller försummelse får hjälp genom de LI protokoll som bygger självstrukturer, förändrar anknytningsmönster och förbättrar affektreglering.

Kontakta mig på

tuula@mindsthlm.se